หน้าแรก

Sigmaking ยินดีต้อนรัย

คอร์สเรียน

👉เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ฟรี (คณิต – ฟิสิกส์ )😍😍

คอร์สเรียน คณิตศาสตร์

คอร์สเรียน ฟิสิกส์

คอร์สเรียน พื้นฐานวิศวะไฟฟ้า

คอร์สเรียน พื้นฐานวิศวะเครื่องกล

กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (กลางภาค)
สำหรับน้อง MAet มจพ.ระยอง
กลศาสตร์วิศวกรรม 2 มจพ. (ปลายภาค)
สำหรับน้อง MAet มจพ.ระยอง
Dynamics พลศาสตร์ (กลางภาค )
สำหรับน้อง PE MHE มจพ.
Dynamics พลศาสตร์ (ปลายภาค )
สำหรับน้อง PE MHE มจพ.
เทอร์โมไดนามิกส์ (กลางภาค)
สำหรับ มจพ.ระยอง
สาขา MAet
เทอร์โมไดนามิกส์ (ปลายภาค)
สำหรับ มจพ.ระยอง
สาขา MAet
การถ่ายเทความร้อน (กลางภาค)
สำหรับ มจพ.ระยอง MAet
การถ่ายเทความร้อน (ปลายภาค)
สำหรับ มจพ.ระยอง MAet

ติดต่อเรา

Sigmaking (ซิกม่าคิง)

สำนักงานใหญ่
95/1 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรติดต่อ พี่ชา 0820089229